top of page

3D bord mapping

Opplevelse AS presenterer

3D – projisering, enkelt sagt, bruker teknologi til å fremstille film på en overflate.

Hensikten er å gi en mer engasjerende opplevelse for deltakerne gjennom visuell stimulering.

bottom of page