3D bord

mapping

Opplevelse AS presenterer

3D – projisering, enkelt sagt, bruker teknologi til å fremstille film på en overflate.

Hensikten er å gi en mer engasjerende opplevelse for deltakerne gjennom visuell stimulering.

© 2020 by Opplevelse AS I Bergen: 55 21 01 00 I Oslo: 22 31 00 00  I Mail: post@opplevelse.no