top of page

Hva er 3D – projisering? 

3D-projisering, enkelt sagt, bruker teknologi til å fremstille film på en hvilken som helst overflate. Hensikten er å gi en mer engasjerende opplevelse for deltakerne gjennom visuell stimulering. 

 

Tanken er å bruke teknologi for å endre belysningen på forskjellige overflatetyper og gjøre vanlige objekter til interaktive skjermer.

I hovedsak er det som å male med lys – en måte å legge til strukturer, farger og følelser i et miljø. 

Her er det nesten ubegrensede muligheter for deg til å fortelle din historie, og gjøre det på en mer personlig måte.

Det å dele et måltid er et av de mest intime menneskelige sosiale ritualene, og levende bilder projisert på bordet er en
fantastisk måte å kommunisere på, samt glede og imponere gjestene dine.

bottom of page